AG SNOB / Agency SNOB / Agencija SNOB

(SNOB - Something New On Balkan)

Jedna od najvažnijih oblasti kada je copywriting u pitanju jeste marketing sadržaja, tj. obliku marketinga koji se fokusira na kreiranje sadržaja koji nije direktna promocija nekog proizvoda ili usluge, već je mu je namena da kreira interesovanje za njih. Posao copywritera je da kreira sadržaje kao što su: vesti; newsletteri; blogovi; objave na društvenim mrežama. Tako se kreira interesovanje za neku temu u svim vidovima komunikacije. Istraživanja govore da kompanije koje u okviru svog sajta poseduju blogove imaju mnogo više uspeha u prodaji usluga ili proizvoda, zato što su veće šanse da će neko pročitati tekst na temu koja ga interesuje nego što će obratiti pažnju na očiglednu reklamu. Mnogi na internetu čak i blokiraju prikazivanje oglasa, tako da je još teže promovisati nešto na klasičan način.